cl:9

Služby pre malé firmy

ÄŒerpáme z viac, ako desaÅ¥ročných skúsenosti v oblasti zabezpečenia pracovných počítačov v súkromnom a zdravotníckom sektore.

Naším cieľovým zákazníkom sú malé firmy, lekári, účtovnícke a iné firmy v súkromnom a Å¡tátnom sektore.

 

Ponúkame Vám jednorazové služby, ale aj pravidelné mesačné služby a servisnú starostlivosÅ¥ o VaÅ¡e IT zariadenia  v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. a zákona o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z.z. v lokalite KoÅ¡ice.

 

 

 

Zabezpečenie pracovných počítačov

 

V závislosti od rozsahu a typu spracovania údajov Vám navrhneme vhodný spôsob zabezpečenia pracovných počítačov s dôrazom na aktuálne hrozby a ich elimináciu.

 

 

Zálohovanie a archivácia

 

Zo svojej praxe vieme, že veľmi málo firiem dbá na pravidelné zálohovanie a archiváciu údajov a rozdielu medzi zálohovaním a archivovaním nerozumejú. Pomôžeme Vám navrhnúť pravidelný proces zálohovania údajov, aby v prípade nepredvídanej havárie ste o svoje  Ãºdaje nepriÅ¡li. Ochránime históriu VaÅ¡ich údajov pravidelnou archiváciou tak, aby VaÅ¡e údaje boli bezpečne uložené mimo priestory VaÅ¡ej firmy.

 

 

Kybernetická bezpečnosť

 

Pomôžeme Vám zabezpečiÅ¥ VaÅ¡u firmu tak, aby ste splnili súlad so zákonom o kybernetickej bezpečnosti č.69/2018 Z.z. ,  zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.  alebo ISO/IEC 27001.

 

 

Servisná starostlivosť

 

Ponúkame Vám pravidelnú servisnú starostlivosÅ¥ o VaÅ¡e IT zariadenia.

Posuňte svoj podnik na vyššiu úroveň

Windows + Microsoft365 = mobilita


Pravidelné aktualizácie legálneho operačného systému Windows 10 budú udržiavať Váš počítač v stabilite.
So službou Microsoft365 môžete využívať výhody cloudu a zvýšiť tak produktivitu Vašej práce.

Zabezpečenie


Nenechajte nič na náhodou. Hrozby v podobe ransomware, či iného vírusu Vás môžu ohroziť v podobe neškodného e-mailu, webovej stránky, ale aj zavíreného USB kľúča Vášho zamestnanca.

Sme certifikovaným partnerom ESET.

Zabezpečíme Vám Vaše pracovné počítače, mobilné telefóny (MDM) s možnosťou vzdialenej kontroly a správy v súlade s GDPR a zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

Zálohovanie a archivácia


Chráňte svoje údaje pred stratou, poškodením, zašifrovaním pravidelnými zálohami.

Pomôžeme Vám s archiváciou údajov tak, aby v prípade havárie alebo kybernetického incidentu ste o svoje údaje neprišli.
© 2005-2020 MiBe